• Dyslexie
  • Dyscalculie

Vaak komen de kinderen al in de praktijk vanwege he t vermoeden van dyslexie of zijn er in de vroege ontwikkelingsjaren al problemen op het gebied van de taal/spraak en/of de auditieve verwerking.

Wij hebben 15 jaar gewerkt als medebehandelaar dyslexie en zijn heel goed geschoold hierin. 

Wij kunnen een korte screening doen om te bekijken of wij als dyslexiespecialist een vermoeden hebben van dyslexie en/of er meer onderzoek nodig is. Wij kunnen geen diagnose stellen, daarvoor verwijzen wij u naar een GZ-psycholoog.  

Als uw kind uitbehandeld is bij een medebehandelaar kan het bij ons weer terecht voor remedial teaching voor dyslexie of voor logopedie bij een onderliggend taalprobleem waarbij we de klank-tekenkoppeling gaan aanpakken in combinatie met het begrijpen van gelezen informatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden


Bij kinderen die een minder ernstige vorm van dyslexie, of lees- en spellingmoeilijkheden, werken we met dezelfde technieken die we bij ernstige dyslexie kunnen gebruiken. We sluiten aanbij het niveau vanhet kind en passen het plan indien nodig aan. Zo bieden we ieder kind een eigen behandelplan. We werken graag samen met de leerkracht(en) van het kind. De betrokkenheidvan de leerkracht en de ouder is erg belangrijk. Wij helpen de lijn van het lezen en/of de spelling uit te zetten en de ouders en leerkrachten voeren dit uit. Zodra het lees- en leerplezier er is en de frustratie vermindert, kan het kind weer doorgaan met zijn ontwikkeling.

Bij dyscalculie of rekenproblemen bekijken we waar in het rekenproces het kind stagneert en gaan we de stof vanuit de basis (wat het kind al weet) weer opbouwen. We maken samen met het kind een rekenstrategieën mapjedat hij thuis en op school gebruikt als hulpmiddel bij de sommen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de leerkracht.


We sluiten zo veel mogelijk op de school aan maar we zien ook dat het kind soms andere strategieën beter begrijpt. We brengen dan de leerkracht op de hoogte van deze strategie. De kinderen kunnen deze strategie dan ook tijdens de lessen gebruiken. Als de strategieën geautomatiseerd zijn, is het rekenmapje vanzelf niet meer nodig.