Privacy policy, Klachtenregeling en aangepaste werkwijze ivm Coronavirus

Aangepast werkwijze i.v.m. Corona virus

Datum: 18-03-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s)/ cliënten,

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. Wij werken volgens de adviezen van RIVM. Thuiswerken is één van de adviezen die wordt gegeven om het Coronavirus in te dammen. Wij willen daar als praktijk ook gehoor aan geven. 

Vanuit onze vakgroep NVLF en zorgplicht paramedici is besloten dat wij de zorg moeten blijven leveren. Wij zien zeker het belang is van het doorgaan met onze begeleidingen. 

Er zijn twee mogelijkheden voor logopedie/ remedial teaching of coaching/jeugdbegeleiding:

1. Je komt naar school of naar de praktijk en krijgt daar begeleiding als je niet verkouden bent, moet hoesten en/of koorts hebt. Dit geldt zolang het RIVM het goedkeurt. De cliënt gaat alleen naar binnen. Er mag 1 begeleider wachten in de wachtkamer. Wij passen de tijden aan dat de volgende cliënt later de wachtkamer binnenkomt. 

2. Je krijgt vanuit onze werkplek in je eigen huis tele-logopedie/ tele-remedial teaching/ tele-coaching.  Intakes zullen op deze manier worden gedaan. 

We zullen, op de afgesproken tijd, met elkaar gaan videobellen. Dit kan via Whatsappvideobellen, Facetime, Skype of Discord. 

Als het voor je jonge kind is, zorg dan dat je samen met je kind klaar zit voor de sessie op de afgesproken tijd. Mocht de tijd vanwege deze vorm aangepast moeten worden, dan kun je gerust contact met ons opnemen. We zullen dan samen naar een oplossing zoeken.

Voor ons is dit ook nieuw; wij zetten onze schouders eronder en samen zullen we kijken hoe we onze telediensten zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. We gaan er samen het beste van maken!

Voor vragen kun je altijd bij je eigen logopedist/ remedial teacher/ kindercoach/ jeugdbegeleider terecht.

Hartelijke groet,

Team Praktijk Van Zon

Angelique van Zon

Anke Stevens

Tanja John,

Yvonne van den Heuvel

Maud Scheffer

Danielle van den Broek

Marloes van de Loo 


Hoe gaan wij om met uw privacy?

Per 25 mei 2018 moet de praktijk voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Algemende Verordening Gegevensbescherming (AVG. gaat de AVG wet in. Hieronder vindt u onze privacy policy. Daarin kunt u lezen hoe wij met uw privacy omgaan.


 


Hoe gaan wij om met klachten?

 Zie de onderstaande pdf voor onze klachtenregeling.


 

                                                                                          Praktijk Van Zon

    "Help mij het zelf te doen."